• Sponsoren

 • Algemene ledenvergadering Racing Beverwijk

  Datum: 03-02-2020

  Aanwezig: Allard Poll (voorzitter), Leon Brakenhoff (penningmeester), Tom van Zon (bestuurslid), Patrick Stokebroek (bestuurslid), Ruud Poll, Marco Brouwer, Jay Hartsinck, Pim Beentjes, Wouter Anema, Thoe Ruijgrok, Tessa Poll

  Af bericht: Jan Sicco Abma, Technische Commissie

   

  1. Opening door de voorzitter. De ledenvergadering is niet ontzettend gepromoot. Het valt dan ook op dat de het aantal aanwezigen vrij laag is.

   

  1. Vorige notulen: Deze zijn niet op de site te vinden (deze hadden er wel op moeten staan). Vanwege het niet in kunnen lezen schuiven we de goedkeuring van de notulen op.

   

  1. Mededelingen: Helaas zijn er geen afgevaardigden van de verschillende commissies.

   

  1. c.       Huidige situatie: Er zijn gelukkig dit speeljaar wel wat mensen die zich hebben aangemeld om soms wat vrijwillig te doen voor de vereniging, maar we hebben uiteindelijk meer vrijwilligers nodig die structureel wat willen doen voor de vereniging om alles goed te laten draaien de komende jaren.

   

  De teams: We hebben leuke teams bij de club, sommige presteren beter als anderen. Wel leuk dat we weer wat meer meiden teams (2 teams) bij de vereniging hebben. 1 team (u16) is helaas uit elkaar gevallen dit seizoen, het boterde niet goed in het team en hierdoor is het team uit elkaar gegaan. De spelers die over zijn gebleven zijn onderverdeeld bij andere teams. Het gevolg is dat er een gat is ontstaan tussen de u14 en de u18. Bij de jonge trainende leden (groep van Theo) lopen heel veel kinderen die erg jong zijn waardoor er volgend seizoen waarschijnlijk lastig een u12 team te vormen is.

   

  Clinics: Om de aanwas van jeugd te blijven houden staan er een aantal clinics en activiteiten op het programma voor volgend jaar. Er was ook een toernooi georganiseerd door Ton Kaart die op het laatste moment niet door kon gaan omdat er geen scheidsrechters waren. Binnen de vereniging hebben we gevraagd of er leden waren die konden fluiten maar dit was niet mogelijk.

   

  Scheidsrechter heren 1: Henk Martens gaat stoppen met het fluiten voor de bond. Er moet dus gekeken worden naar het leveren van een scheidsrechter voor heren 1 voor volgend seizoen.

   

  1. Bestuurssamenstelling: We zijn nog steeds op zoek naar een secretaris (op dit moment al 2 jaar zonder). Tessa Poll wil wel tot het einde van het seizoen proberen om de secretaris rol te vervullen, dit om te kijken of het iets voor haar is.

   

  Stemming: Henk Martens wordt voorgedragen tot erelid (hij was al lid van verdienste): 6 voor, 1 onthouding van stemming, bestuur was al unaniem voor. Bij deze is de stemming voor het maken van Henk Martens als erelid aangenomen.

   

  1. Financiƫle situatie:
   1. Kascontrole: is gedaan en goed gekeurd
   2. Toelichting stand van zaken: Er zijn geen rare uitschieters in de begroting van seizoen 2018-2019. De kosten van heren 1 in het seizoen van 2019-2020 wat omlaag gegaan. Dit heeft te maken met het feit dat heren 1 een niveau lager is gaan spelen. Kosten van heren 1 worden vanuit de contributie van heren 1 spelers betaald maar ook vanuit sponsors. De inkomsten van de vloerstikker vervalt volgend seizoen. De stikker zit er 3 jaar op dus volgend jaar zal deze verdwijnen. De Rabobank fietstocht bestaat niet meer waardoor deze ook is komen te vervallen.
   3. Contributie: Er is op dit moment geen contributieverandering

   

  1. Technische Commissie: Er zijn dit seizoen 2 problemen geweest, de u16 is uit elkaar gegaan en bij heren 2 is de trainer/coach gestopt. Eddy Idrizovic heeft aangegeven dat hij geen tijd meer heeft voor de TC en legt dan ook zijn taak neer als TC lid. Op dit moment bestaat de TC dan nog uit Nick Ruiter en Sven Wortel. We zijn dan ook als vereniging op zoek naar eventuele aanvulling voor de TC. Wouter Anema en Pim Beentjes willen wel aansluiten bij het indelen van de teams voor volgend seizoen.

   

  1. 5.       Activiteitencommissie: Er worden door de aanwezige leden verschillende leuke activiteiten geopperd maar er moeten dan wel mensen zijn die het willen organiseren en eraan mee willen doen. Oliebollen toernooi was dit jaar georganiseerd door Ruben Ruijgrok, dit was prima gedaan. De grote club actie slaan we het volgend seizoen over. Als we het daarna weer willen organiseren dan is het misschien een optie om leden die de loten verkopen financieel te compenseren. Een lot kost 3 euro, 2,50 euro is dan voor de vereniging. Als je dan de leden die loten verkopen daar bijvoorbeeld 1 euro van geeft zijn ze misschien meer gemotiveerd om loten te verkopen.

   

  1. 6.       Diverse andere commissies:

   

  1. a.       Website: De website is vernieuwd. We zijn vanaf dit jaar met sportlink in zee gegaan voor de site. De site wordt bijgehouden door Dave Stanco. Ook willen we gebruik van maken van een mediabox om in de kantine informatie te tonen, dit is helaas tot op heden nog niet gelukt. Ook maken we als vereniging gebruik van de social media. Hier houdt vooral Sven Wortel zich mee bezig. Op de site is niet altijd duidelijk te zien of je moet fluiten of schrijven, leden moeten behoorlijk zoeken. In de app krijg je dit wel beter te zien. De site is al beter als aan het begin van het seizoen maar er is nog wel wat verbetering mogelijk. Vooral het weergeven van sponsors mag duidelijker en het scheidsrechter/tafel schema moet duidelijker op de site.
  2. Wedstrijd en scheidsrechter secretariaat: het programma voor de rest van het seizoen is in concept klaar maar de laatste wijzigingen moeten nog doorgevoerd worden. Het plan is voor volgend seizoen dat het schema voor fluiten en schrijven voor een langere tijd (periode) op de site komt te staan. Op die manier is ook het opleggen van boetes beter te doen omdat leden ruim van te voren weten wanneer ze iets moeten doen voor de vereniging. Spelers en coaches moeten elkaar ook aanspreken dat spelers van je team moeten fluiten. Als iemand niet kan fluiten of schrijven dan moet hij/zij een gepaste vervanger regelen. Er moeten altijd 2 scheidsrechters per wedstrijd aanwezig zijn en 2 mensen aan de tafel (bij heren 1 3 mensen). Volgend jaar wordt er gekeken om fluitcursus aan te bieden aan de jeugd leden zodat iedereen leert om te fluiten.

   

  1. 7.       Rondvraag:
   1. a.       Pim Beentjes: communicatie mag wat uitgebreider. Er mag wat meer gepost worden op de social media, zowel belangrijke informatie maar ook verzoeken voor bijvoorbeeld vrijwillige activiteiten (bijvoorbeeld helpen met schrijven). Het blijft lastig om alle leden (of ouders van) te bereiken.

  Vraag: Hoe kunnen we de leden en ouders meer betrekken (betrokken krijgen) bij de vereniging? En kunnen we de communicatie nog verder verbeteren?

   

  Tessa Poll: Kunnen we meer 3 tegen 3 aanbieden? Bijvoorbeeld een toernooi?

  Antwoord: Als het te regelen valt en iemand neemt deze taak op zich dan vinden we het als bestuur prima.

   

  Ruud poll: Als je iets wilt organiseren wie is dan het aanspreekpunt?

  Antwoord: In principe is het bestuur het aanspreekpunt voor iedereen die een activiteit wil organiseren.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide