Skip to main content

Boetereglement Racing Beverwijk

Opleggen van boetes

Zoals jullie allemaal wel zullen weten is ieder lid van onze vereniging vanaf de U14 verplicht om te schrijven en/of te fluiten bij wedstrijden van ander teams.

Op het niet nakomen van deze verplichting staat, zoals jullie waarschijnlijk ook wel zullen weten, de sanctie van een geldboete. De hoogte van deze boete hangt af van het feit of je jeugdlid of seniorenlid bent. Voor een overzicht van de bedragen. Zie onderstaand overzicht:

1 x niet opkomen                                (Senioren) €   25,00         (jeugd) € 12,50 

2 x niet opkomen                               (Senioren) €   50,00         (jeugd) € 25,00

3 x niet opkomen                               (Senioren) € 100,00         (jeugd) € 50,00

4 x niet opkomen                               Royement                             Royement

Als je een boete krijgt opgelegd voor het niet nakomen van je verplichting tot het schrijven of fluiten, zal er een rekening naar je worden toegestuurd door de penningmeester. Als je het niet eens bent met de boete, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken aan het wedstrijdsecretariaat.

Niet betalen van boetes

Als je een boete krijgt opgelegd dan ben je ten alle tijden verplicht om deze te betalen, tenzij je bezwaar hebt gemaakt bij het wedstrijdsecretariaat en je bezwaar door hun gegrond is verklaard. Als je weigert om een opgelegde boete te betalen, dan zal dit lijden tot het ontvangen van een aanmaning van de penningmeester. Als de boete dan nog niet wordt voldaan kan er door het bestuur worden besloten om het desbetreffende lid voor de rest van het seizoen of voor het volgende seizoen uit te sluiten van deelname aan wedstrijden totdat het lid de boete heeft voldaan.